Het bestuur – Sporthal Steenderen

Het bestuur – Sporthal Steenderen

De stichting ‘Sport, Cultuur en Educatie Steenderen’ (SCE) voert het beheer en de exploitatie van sporthal Het Hooge Wessel in Steenderen. Het bestuur, allen onbezoldigd vrijwilligers, stelt samen met vele enthousiaste vrijwilligers en vaste medewerkers alles in het werk om de sporthal open te houden in te toekomst. Zwembad Burg. Kruijffbad valt ook onder de Stichting SCE.

Bestuur SCE

  • Jaap van de Vosse, voorzitter
  • Harry Franck, secretaris/penningmeester
  • Marijke Melsert, contact kassa en personeelswerk
  • Nicole Koekkoek, notuliste
  • André Bijenhof, contact activiteitencommissie

Onderste rij vlnr: Frans Smit en Marijke Melsert
Bovenste rij vlnr: Harry Franck, Nicole Koekoek,  André Bijenhof, Jaap van de Vosse

Een vraag, tip of opmerking? Gebruik ons contactformulier, jouw bericht komt binnen bij één van de bestuursleden.

Privacy