Het bestuur – Sporthal Steenderen

Het bestuur – Sporthal Steenderen

De stichting ‘Sport, Cultuur en Educatie Steenderen’ (SCE) voert het beheer en de exploitatie van sporthal Het Hooge Wessel in Steenderen. Het bestuur, allen onbezoldigd vrijwilligers, stelt samen met vele enthousiaste vrijwilligers en vaste medewerkers alles in het werk om de sporthal open te houden nu en in te toekomst. Zwembad Burg. Kruijffbad valt ook onder de Stichting SCE.

Doelstelling Stichting SCE: ‘Het bevorderen van de leefbaarheid in de voormalige gemeente Steenderen (nu Bronckhorst-West). Het stimuleren en faciliteren van het verenigingsleven op het gebied van Sport, Cultuur en Educatie.’ Het bestuur houdt ieder jaar een informatie-bijeenkomst over de gang van zaken van de stichting.

Foto van het bestuurBestuur SCE

  • Jaap van de Vosse, voorzitter
  • Willemien Kamphorst, secretaris/vice-voorzitter
  • Maurice Cremers, penningmeester
  • André Bijenhof, sponsoring en techniek
  • Adriaan van Dorth, personele zaken

Een vraag, tip of opmerking? Gebruik ons contactformulier, jouw bericht komt binnen bij één van de bestuursleden.

Privacy